Der er visse regler, der skal overholdes, hvis man besidder eller ønsker at besidde våben. Herunder antikke blankvåben og antikke skydevåben.

Blankvåben (sabler, knive, dolke, bajonetter m.v.) og skydevåben havner ofte i forskellige personers besiddelse i forbindelse med en arv.
Her er det meget vigtigt at man overholder lovgivningen i forbindelse med evt. salg.

Eks. skal man inden 4 uger efter en person er afgået ved døden, sørge for at afhænde våbnene. Har man dem ud over de 4 uger, så opbevarer man dem ulovligt. Nogle antikke våben må man have uden tilladelse, men det kan være svært at afgøre hvilke der er tale om. Dog må man have alle forladervåben – Forladerpistol og Forlader gevær – uden tilladelse.

Blankvåben

Blankvåben omfatter knive og andre skærende eller stikkende redskaber. Her er en kort opsummering af lovgivningen i Danmark vedrørende blankvåben:

 1. Generel besiddelse: De fleste typer knive er tilladt at besidde, men der er undtagelser for visse farlige typer, f.eks. springknive og knojern. Hvis klingen / bladet er mere end 7 cm langt, og man ikke anvender blankvåbnet i sit erhverv, så kræves der en blankvåbentilladelse fra politiet.
  Har man et blankvåben som man ønsker at afhænde, så er det vigtigt / lovpligtigt at se købers blankvåbentilladelse.

  Se evt. mere her: Køb og salg af våben og militære effekter
  Kontakt os gerne her: køb af blankvåben

 2. Forbudsliste: Nogle blankvåben er forbudt, herunder springknive, stiletknive, butterflyknive og knojern. Det er ulovligt at producere, importere, sælge eller besidde disse uden særlig tilladelse.
 3. Offentlig transport: Selvom mange typer knive er tilladt, kan det være ulovligt at bære dem offentligt, især i visse områder eller situationer, hvis der ikke er et legitimt formål.
 4. Selvforsvar: Brug af blankvåben til selvforsvar er generelt ikke accepteret, medmindre det kan påvises, at det var absolut nødvendigt og proportionalt.
 5. Ungdomsloven: Personer under 18 år må ikke bære bestemte typer blankvåben uden opsyn af en voksen.

 

Skydevåben

I Danmark reguleres våben gennem våbenloven. Her er en kort opsummering:

 1. Våbentilladelse: For at besidde et skydevåben kræves en våbentilladelse, som udstedes af politiet. Ansøgere skal være fyldt 18 år, have rent straffeattest og kunne dokumentere et gyldigt formål med våbnet.
  Antikke skydevåben kan ofte opbevares på en samlertilladelse. Kontakt os, eller politiet, for at få afklaret om dit våben kræver tilladelse.
 2. Skydeprøve: Før tilladelse gives, skal ansøgere bestå en skydeprøve for at vise færdigheder og ansvarlig omgang med våbnet.
 3. Registrering: Alle våben skal registreres hos politiet. Dette gælder også luft- og fjedervåben.
 4. Våbenopbevaring: Våben skal opbevares sikkert, normalt i et våbenskab, for at forhindre uautoriseret adgang.
 5. Forbudte våben: Visse typer våben, som automatvåben og visse former for knive, er generelt forbudte for privatpersoner.
 6. Import og eksport: Der er regler for import og eksport af våben, og det kræver tilladelser fra politiet.